وب سایت کنفرانس 2022

گپ میت

یکی از کارکردهای مهم کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری به عنوان بزرگترین گردهمایی سالیانه فعالان، علاقه‌مندان و بخش سیاستگذاری، آکادمیک و صنعت، رویکرد شبکه‌سازی این رویداد است. در طی ادوار گذشته دیدار فعالان مدیریت فناوری و نوآوری در فواصل برنامه‌های کنفرانس و در طی نشست‌های تخصصی و بخش‌های متنوع کنفرانس انجام می‌گرفت. لکن به دلیل پاندمی کرونا و ناگزیری از برگزاری مجازی کنفرانس، تعامل حضوری شرکت کنندگان رویداد اعم از سخنرانان و مهمانان در دو سال گذشته دچار چالش شد.
اگرچه کنفرانس سال 1400 به صورت ترکیبی (حضور و مجازی) برگزار شد، لکن دبیرخانه کنفرانس از سال گذشته فرصت دیدار مجازی را با متخصصان دانشگاهی و خبرگان صنعت را از طریق برنامه “گپ میت” میسر نمود. این برنامه که در سال گذشته با استقبال خوبی از سمت متقاضیان مواجه شد، در سال جاری نیز در راستای حداکثر سازی تعامل و شبکه‌سازی متخصصان و علاقه‌مندان این بخش، اجرا خواهد شد.
اطلاعات جزیی، تکمیلی و لیست متخصصین و نحوه تنظیم ملاقات در وب سایت کنفرانس قابل دسترس خواهد بود.
 
 
به بالای صفحه بردن