وب سایت کنفرانس 2022

بسته‌های حمایتی از کنفرانس

طرح کهکشان (100 میلیون تومان)

 1. حضور رایگان 30 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در کنفرانس
 2. ایجاد فرصت ارائه یک سخنران علمی/ ارائه تجربه/ نشست تخصصی/ کارگاه آموزشی مرتبط با موضوع کنفرانس
 3. درج خلاصه برنامه بند 2 در وب سایت، شبکه‌های اجتماعی و کتابچه کنفرانس
 4. معرفی سازمان توسط مجری کنفرانس و پخش 1 دقیقه تیزر معرفی سازمان در سالن‌های کنفرانس
 5. امکان حضور 2 نفر از مدیران ارشد سازمان در جلسه اختصاصی هم اندیشی با اعضای هیات رئیسه کنفرانس و
 6. اختصاص 100% تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس
 7. معرفی سازمان از طریق بروشور آن مجموعه در بسته‌های شرکت کنندگان
 8. قراردادن لوگو سازمان حامی در لوگووال (دیوار خبری)
 9. اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس
 10. معرفی سازمان و لینک وب سایت آن در وب سایت کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 11. درج نشان سازمان در پوستر نهایی کنفرانس
 12. اعطای لوح تقدیر به سازمان

طرح مهر (50 میلیون تومان)

1. حضور رایگان 15 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کنفرانس
2. ایجاد فرصت ارائه یک تجربه/ کارگاه آموزشی مرتبط با موضوع کنفرانس
3. درج خلاصه برنامه بند 2 در وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی و کتابچه کنفرانس
4. معرفی سازمان توسط مجری کنفرانس و پخش 1 دقیقه تیزر معرفی سازمان در سالن‌های کنفرانس
5. اختصاص 100% تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس
6. معرفی سازمان از طریق بروشور آن مجموعه در بسته‌های شرکت کنندگان
7. قراردادن لوگو سازمان حامی در لوگووال (دیوار خبری)
8. اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس
9. معرفی سازمان و لینک وب سایت آن در وب سایت کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
10. اعطای لوح تقدیر به سازمان

طرح ماه (30 میلیون تومان)

 • حضور رایگان 10 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در کنفرانس
 • اختصاص 100% تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس
 • معرفی سازمان از طریق بروشور آن مجموعه در بسته‌های شرکت کنندگان
 • قرار دادن لوگو سازمان حامی در لوگووال (دیوار خبری)
 • اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس
 • درج لوگو سازمان و لینک وب سایت آن در وب سایت کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 • اعطای لوح تقدیر به سازمان

حمایت از نشست‌های تخصصی (طرح سیاره) (30 میلیون تومان)

 • حضور رایگان 5 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در کنفرانس
 • معرفی و پخش 1 دقیقه تیزر معرفی قبل از شروع نشست در سالن مربوطه در کنفرانس
 • درج خلاصه نشست تخصصی در وب سایت، شبکه‌های اجتماعی و کتابچه کنفرانس
 • معرفی سازمان از طریق بروشور آن مجموعه در بسته‌های شرکت کنندگان
 • قراردادن لوگو سازمان حامی در لوگووال (دیوار خبری)
 • اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس
 • درج لوگو سازمان و لینک وب‌سایت آن در وب‌سایت کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 • اختصاص 50% تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس
 • اعطای لوح تقدیر به سازمان
به بالای صفحه بردن