English
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

ارزیابی جامعه مدیریت فناوری کشور

1) عنوان پانل:

 

ارزیابی نقادانه فرآیند تکامل و اثرگذاری جامعه مدیریت فناوری

 

 2) سازمان برگزار کننده پانل:

 

انجمن مدیریت فناوری ایران

 

 3) مشخصات اعضای پانل:

 

دانشگاه مالک اشتر، مرکز توسعه فناوری نیرو(متن)، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه کاشان، دانشگاه تربیت مدرس

 

4) بیان مسئله پانل:

 

لزوم بازنگری ماموریت انجمن که در هیات مدیره مطرح شده و کلید خورده است،

 

لزوم تبدیل کردن جامعه مدیریت تکنولوژی به یک اجتماع حرفه ای

 

لزوم تاثیرگذاری بیشتر بر روی جامعه

 

5) هدف از برگزاری پانل:

 

بررسی مسیر طی شده در شکل دهی جامعه مدیریت تکنولوژی، اثر گذاری آن بر روی جامعه و آسیبهای احتمالی آن و پیشنهاد مسیرهای بهبود برای آینده

 

6) گروه هدف (ذی نفعان):

 

تمام فعالان رشته های مدیریت و سیاستگذاری تکنولوژی و آینده پژوهشی

 

7) پيامدها و نتايجی که از اجرای این پانل دنبال خواهد شد:

 

این آسیب به طور جدی مورد پذیرش همگان است که در تجربه حرکت این سالها، اگرچه موفقیتهای زیادی حاصل شده، ولی هنوز جامعه مدیریت تکنولوژی به سمت یک اجتماع یکپارچه حرکت نکرده است. همچنین تاثیر این انجمن بر روی جامعه، سیاستگذاری و صنعت مساله ای مورد تردید است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

طراحی و اجرا: شرکت آداک
كليه حقوق اين وب سایت‌ برای انجمن مدیریت فناوری محفوظ است.