English
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

صنعت هوافضا

1) عنوان پنل:

تجاری سازی فناوری های برتر در سازمان های با محصولات پیچیده

 

2)  سازمان برگزار کننده پنل:

سازمان صنایع هوافضا

 

3) سازمان های همکار در برگزاری پنل

سازمان صنایع هوایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان

 

4) بیان مسئله پنل: 

 

5)  هدف از برگزاری پنل: 

بحث و بررسی چالش ها و فرصت های سازمان های با محصولات پیچیده در ترسیمی از حرکت تجاری سازی توانمندی های فناورانه موجود و بالغ شده در ساختارهای دولتی بزرگ به سمت نهادهای خصوصی مستعد و با انگیزه

 

6) گروه هدف (ذی نفعان):

ذینفعان از چهار منظر دولت، دانشگاه ، صنعت و شرکت های دانش بنیان مورد بحث واقع می شوند.

 

7) پيامدها و نتايجی که از اجرای این پنل دنبال خواهد شد:

اطلس فناوری های سازمان های با محصولات پیچیده شامل چندهزار فناوری موجود بوده که بسیاری از آن ها قابلیت کاربری در سایر محیط های صنعتی کشور دارد. بسیاری از سرمایه های زیرساختی و فرصت های صرف شده در توسعه آن ها می تواند از مسیر تجاری سازی و سرریز دانش و فناوری به شرکت های دانش بنیان مستقل و وابسته منتقل شود که مصادیق این شرکتها در شبکه این گونه سازمان ها مشهود است. شیوه های حمایت دولت و مدل های همکاری بین صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی موضوع اصلی این میزگرد است.

 

طراحی و اجرا: شرکت آداک
كليه حقوق اين وب سایت‌ برای انجمن مدیریت فناوری محفوظ است.