English
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

کمیته علمی کنفرانس

   

ریاست کمیته علمی : دکتر محمد رضا آراستی

آقای دکتر محمد علی شفیعا

دبیر علمی محور نقش شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان درتجاری‌سازی دانش و فناوری

آقای دکتر جعفر باقری نژاد

دبیر علمی محور مدیریت نوآوری در شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان

آقای دکتر محسن حامدی

دبیر علمی محور نقش یکپارچه‌کننده‌های دانش وفناوری درشبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان