معرفی کنفرانس

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در راستاى ترویج و ارتقای سطح علمی و توانمندی کشور در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری فعالیت می‌کند. این انجمن با بیش از بیست سال سابقه فعالیت در سال‌های اخیر همواره در شمار بهترین انجمن‌های علمی کشور برگزیده شده است. برگزاری …

معرفی کنفرانس ادامه مطلب »