وب سایت کنفرانس 2022

مقالات پذیرفته شده(پوستری و شفاهی)

محور اختصاصی:

 • نقش اکوسیستم‌های نوآوری در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان
 • شبکه‌های ناهمگون و همکاری شرکت‌های بزرگ و کوچک در هم‌آفرینی ارزش و نوآوری
 • تحول دیجیتال و نقش فناوری‌های نوظهور در ارتقای بهره‌وری

 

محورهای عمومی:

 • ارزیابی فناوری
 • دیپلماسی فناوری
 • هوشمندی فناوری
 • کارآفرینی فناورانه
 • مدیریت مالکیت فکری
 • مدیریت راهبردی فناوری
 • آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری
 • تجاری سازی دانش و فناوری
 • سیاستگذاری فناوری و نوآوری
 • نوآوری باز و شبکه‌های نوآوری
 • تامین‌مالی نوآوری و توسعه فناوری
 • مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری
 • مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید
 • پژوهش در حوزه آموزش مدیریت فناوری و نوآوری

مهلت ارسال مقالات: 30/08/1401

به بالای صفحه بردن